Monday 10 Aug Mon 10 Aug
Tuesday 11 Aug Tue 11 Aug
Wednesday 12 Aug Wed 12 Aug
Thursday 13 Aug Thu 13 Aug
Friday 14 Aug Fri 14 Aug
Saturday 15 Aug Sat 15 Aug
Sunday 16 Aug Sun 16 Aug
Mix Fit circuit 08:00 - 08:50  
Mix Fit circuit 08:30 - 09:20  
Mix Fit circuit 09:00 - 09:50  
Mix Fit circuit 09:30 - 10:20  
 
Mix Fit circuit 18:00 - 18:50  
Mix Fit circuit 18:30 - 19:20  
B.I.T. 19:00 - 20:00  
Mix Fit circuit 19:00 - 19:50  
Mix Fit circuit 19:30 - 20:20  
 
B.I.T. 20:00 - 21:00  
Mix Fit circuit 20:00 - 21:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mix Fit circuit 19:00 - 19:50  
Pilates 19:00 - 20:00  
Mix Fit circuit 19:30 - 20:20  
 
Mix Fit circuit 20:00 - 20:50  
 
 
 
 
Mix Fit circuit 09:00 - 09:50  
Mix Fit circuit 09:30 - 10:20  
Mix Fit circuit 10:00 - 10:50  
 
 
Mix Fit circuit 19:00 - 19:50  
 
B.I.T. 19:30 - 20:25  
Mix Fit circuit 19:30 - 20:20  
Mix Fit circuit 20:00 - 20:50  
 
 
 
 
 
 
 
Mix Fit circuit 18:00 - 18:50  
Mix Fit circuit 18:30 - 19:20  
Mix Fit circuit 19:00 - 19:50  
Yoga 19:00 - 20:00  
B-Strong 19:30 - 20:25  
 
 
 
B-Strong 20:30 - 21:30  
MixFit FREE 08:00 - 09:00  
MixFit FREE 08:30 - 09:30  
MixFit FREE 09:00 - 10:00